DROGA ODWAŻNYCH narodziła się w Kościele Katolickim jako Ruch służący dwóm celom: formacji mężczyzn poprzez przygotowanie ich do owocnego realizowania powołania w danym stanie (mężowie, ojcowie, kapłani, zakonnicy) oraz tworzenia środowiska wzrostu poprzez doświadczenie braterstwa, wymiany doświadczeń i służby Panu. Szczególnym charyzmatem Ruchu jest budzenie Bożych Przywódców, czyli realizowanie ideału służebnego przywództwa.

Formacja jest realizowana w trzech obszarach: rozwój duchowy, rozwój fizyczny i rozwój osobowy.

Formy przynależności do Ruchu:

SYMPATYCY
Osoby niezwiązane formalnie z naszymi działaniami, ale śledzące nasze wydarzenia. Nie rozpoczęły żadnej formacji w Ruchu, ale pojawiają się okazjonalnie na naszych wydarzeniach oraz korzystają z naszych materiałów. 

SPOŁECZNOŚĆ
Osoby, które podpisały roczną deklarację/zobowiązanie przynależności do społeczności Drogi Odważnych. Regularnie korzystają z aplikacji (link) i materiałów formacyjnych, budują relację z Socjuszem. Wspierają Drogę Odważnych duchowo i materialnie. 

WSPÓLNOTA
Osoby, które wzięły udział w Drodze Lwa i ukończyły Akademię Drogi Lwa, przeszły pilotaż wspólnotowy i na obozie przywódczym złożyły przysięgę wierności Ideałowi i Regule Życia Wspólnoty Drogi Odważnych. Formują się we wspólnocie wg zasad ustalonych na corocznym spotkaniu: Forum Drogi Odważnych. 

W 2010 roku w sercach Michała Piekary i Mariusza Marcinkowskiego Bóg wzbudził powołanie do służby mężczyznom w Kościele. Tak powstała katolicka wspólnota Przymierze Wojowników, która przez lata formacji i zgłębiania swojego charyzmatu była przygotowywana przez Pana Boga do czynienia liderów gotowych służyć Bogu i Kościołowi, liderów, którzy w pierwszej kolejności są przywódcami w swoim osobistym życiu, w codziennej, wiernej pracy nad sobą. ​

Nasz ideał to: Miłość, Służba, Formacja.

W 2017 roku powstał Program ODWAZNI.pl (www.odwazni.pl) – program męskiego rozwoju będący platformą szerokiego dotarcia do mężczyzn z ideą wierności małym krokom w duchowym i osobowym rozwoju. W pierwszym roku działania program zgromadził 1100 mężczyzn, a nasza wspólnota zaangażowała się wyłącznie do posługi w tym dziele, zmieniając również w tym czasie swoją nazwę na Droga Odważnych. ​Obecnie platforma została zastąpiona aplikacją: https://aplikacja.odwazni.pl

Prowadzimy małe grupy formacyjne, rekolekcje, warsztaty i spotkania dla mężczyzn. Naszym głównym programem jest Droga Lwa i Akademia Drogi Lwa oraz Droga Odważnych (aplikacja mobilna wspierająca rozwój mężczyzny w trzech wymiarach: duchowy, osobowy, fizyczny). Asystentem Kościelnym wspólnoty jest br Adam Zwierz OFMCap, liderem głównym Mariusz Marcinkowski, liderami odpowiedzialnymi: Sławomir Leszczyński, Dawid Gacek, Michał Paczuła.

Lider główny, założyciel Wspólnoty - Mariusz Marcinkowski
Kapelan i Asystent Kościelny Drogi Odważnych - br. Adam Zwierz
Liderzy Odpowiedzialni – Dawid Gacek, Sławomir Leszczyński, Michał Paczuła

KOGO SPOTKASZ NA DRODZE LIDERZY WSPÓLNOTY

Mariusz Marcinkowski

Lider Główny Drogi Odważnych, Założyciel

Dawid Gacek

Lider Drogi Odważnych

Michał Paczuła

Lider Drogi Odważnych, Dyrektor Fundacji

Jakub Kopczyński

Lider Drogi Odważnych

Sławomir Leszczyński

Lider Drogi Odważnych

Adam Zwierz

Kapelan Drogi Odważnych, Magister Postulatu

Paweł Bodzon

Lider Drogi Odważnych

edycji DROGI LWA
100 +
osób wzięło udział
1
osób we Wspólnocie
100 +
osób po Akademii Przywództwa

KONTAKT Z NAMI OBIERZ WŁAŚCIWY KURS NA DROGĘ LWA!

POZOSTAŁO NIEWIELE CZASU WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

CHCIAŁBYŚ BYĆ NA BIEŻĄCO?

Newsletter